Arbeidsmarkt detailhandel in cijfers

Hoeveel mensen werken er in de detailhandel? Wat verdienen mensen in uw hoofdbranche? Neemt het aantal werkenden in uw hoofdbranche naar verwachting toe of juist af? Hoe zal de verhouding tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod in uw regio zich gaan ontwikkelen? Hoe verandert de instroom, uitstroom en leeftijdsopbouw?

Voor antwoorden op deze vragen heeft ABF Research het Arbeidsmarktinformatiesysteem ontwikkeld. Stichting Opleidingsfonds Detailhandel (SOD) heeft "Detailhandel Arbeidsmarktinformatie" mogelijk gemaakt. Het systeem is bedoeld voor brancheorganisaties en andere belangenbehartigers, overheid, ondernemersverenigingen en (grote) ondernemingen die effecten van beleidskeuzes willen weten.

Klik hier om naar de feiten en cijfers te gaan

Thema's

  • Arbeidsmarktrapportages Voor iedere combinatie van hoofdbranche en regio is een dynamisch rapport met de belangrijkste resultaten beschikbaar (ruim 1.000 rapporten). Daarnaast zijn er specifieke factsheets over onderwijs en pensioen.
  • Arbeidsmarktstatistieken Gedetailleerde statistieken zijn beschikbaar over de samenstelling van de arbeidsmarkt tussen 2008 en 2013. Van persoonskenmerken als leeftijd en etniciteit tot baankenmerken als inkomen en ervaring.
  • Arbeidsmarktprognoses De ontwikkeling van de vraag, het aanbod en het aantal werkenden tussen 2013 en 2025 is per regio en hoofdbranche beschikbaar. Daarnaast kan inzicht worden verkregen in de resulterende arbeidsmarktspanning.
  • Opleidingsstatistieken Aantal studenten en gediplomeerden van detailhandel vakopleidingen naar achtergrondkenmerken als leeftijd, leerweg en niveau opleiding.

Enkele tips en tricks voor het gebruik van het informatiesysteem:

  • Onderachtergrondinformatie is informatie over de diverse onderdelen van het systeem terug te vinden. Zo is daar ondersteuning over het gebruik van het systeem terug te vinden in de vorm van een videoinstructie en handleiding.
  • De cijfers over de arbeidsmarkt kunnen worden uitgesplitst naar de gewenste sectoren, clusters en branches door op zwarte icoontje naast 'Sectoren / branches' te klikken.
spanningsindex

Spanningsindex 2013

werkgelegenheid

Werkgelegenheid 2013